Skip to main content

O xénero e o sexo no século XXI (1ª edición)


xenero
Enrollment is Closed

Obxectivos:

  • Analizar os conceptos sexo e xénero ao longo da historia.
  • Desenvolver un estilo comunicativo que xere e visualice as relacións igualitarias de xénero.

Duración:

O curso terá unha duración de 15 horas que se desenvolverán de xeito autónomo ao longo dun mes.

Elaboración do material didáctico:

Beatriz Suárez Briones, profesora do Departamento de Literatura Española e Teoría da Literatura.

Comunicación:

A través e do correo electrónico formacionigualdade@uvigo.es.

Contidos:

Tema 1. Os conceptos de xénero e de sexo: a súa histria e o seu funcionamento na linguaxe.
Tema 2. Xénero. Sexo. Sexualidade.
Tema 3. Linguaxe non sexista.

Proxecto financiado polas seguintes entidades:

Logos