Skip to main content

Economía de xénero (5ª edición)


xenero
Enrollment is Closed

Obxectivos:

  • Introducir transversalmente a perspectiva de xénero nos diferentes ámbitos da vida para desenvolver os valores de igualdade e mellora do benestar.
  • Identificar as desigualdades estruturais e sistémicas derivadas da categoría xénero nas áreas sociais, económicas, xurídicas, políticas e culturais e institucións sociais que as perpetúan.
  • Analizar as estatísticas do mercado de traballo dende a perspectiva de xénero para identificar as desigualdades estruturais entre homes e mulleres.
  • Afondar nas causas da fenda salarial a partires de artigos de investigación en Economía de xénero.
  • Fomentar a corresponsabilidade de homes e mulleres nos coidados.

Duración:

O curso terá unha duración de 15 horas que se desenvolverán de xeito autónomo ao longo de dous meses.

Elaboración do material didáctico:

Xulia González Cerdeira, profesora do Departamento de Economía aplicada da Universidade de Vigo.

Comunicación:

A través do correo electrónico formacionigualdade@uvigo.es.

Contidos:

Tema 1. O mercado de traballo desde a perspectiva de xénero:
a. Introdución.
b. Datos e fontes estatísticas.
c. Participación laboral feminina. Comparación internacional.
d. A evolución na participación laboral feminina en España e Galicia.
e. A taxa de paro.
f. A segregación ocupacional.
Tema 2. A fenda salarial por razón de xénero:
a. Introdución.
b. Fenda salarial bruta e axustada.
c. Comparación internacional.
d. A taxa de paro.
e. A fenda salarial ao longo da vida laboral.
Tema 3. Causas da fenda salarial e algunhas propostas:
a. O papel da maternidade e o coidado das crianzas na fenda salarial. O child penalty.
b. A fenda de xénero no traballo non remunerado.
c. Outras causas que explican a fenda salarial de xénero.
d. Medidas para reducir a fenda salarial.

Proxecto financiado polas seguintes entidades:

Logos